Fikmin 'Sareng' Puisi Sunda Ki Sunda Sawawa - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Fikmin 'Sareng' Puisi Sunda Ki Sunda Sawawa

Fikmin 'Sareng' Puisi Sunda Ki Sunda Sawawa

Written By Mang Raka on Sabtu, 18 Mei 2013 | 14.00.00

*** Mayeng ***

Alatan muka album poto. Seuseuitan. Bruh-bréh lalakon lawas. Kagagas. Haténa dumadakan ngararas. Baluas. Gegebegan katutuluyan. Album ditutupkeun. Neuteup kosong ka jauhna. Mapalérkeun rasa. Kolényay! Poto nu tadi narembongan deui. Nyocok na kongkolak pisan. Reup panonna dipeureumkeun. Kalah bray! Proyektor implengannana mintonkeun gambar nu sarupa. Teu bisa dikadalikeun. Mingkin marudah. Sasah. Gulinggasahan. Jung nangtung. Ngejat. Rék titirah. Ngabrangbrangkeun katugenah.

Tatan-tatan sahinasna. Bebekelan saperluna. Amitan maké surat sacewir. Singget. Tinulis, “Ulah deudeupeun!” Sagalana tarapti, lumampah. Cetrék panto rohangan perawatan dibuka. Di luar taya sasaha. Simpé. Leumpang muru jalan aspal. Angin peuting nyelecep. Anjog di hiji wangunan. Gék diuk. Sila mendekoh. Tamada, sasadu. Mulangkeun bangbaluh.

Isukna disaur, “Bapa tos tiasa mulih, ieu serat kontrolna,” ceuk dr. Rudi, Sp.KJ. Sasalaman. Di luar kulawarga mapagkeun. Samobil. Manéhna ukur wawuh ka emana. Kolotna nu tinggal sabeulah. Nu séjén teuing saha.

(Musa,1700513#06:15#)


*** LALANGSÉ ***
Ku : Godi Suwarna


Hiji-hijina béntang ngoléab tina tangkeupan
Langit simpé : Kuring jeung Anjeun paanggang
Tingkalayang kalangkang nu hayang muntang
Sabab raga dipecutan saban mangsa
Sanggeus Adam diamprokkeun jeung lolongkrang
Anjeun teu ngiberan heula saméméh prung madungdungkeun
(Dina lontar tapak anjeun ukur béja, gupuy-gapay
Kuring ngarampa aksara : Teu kabaca!)

Hiji-hijina béja kasampak tinggal aweuhan
Haréwos téh beuki simpé tina haté, duh simpé
Jalan panjang dilelebah, diléngkahan
Beungeut Anjeun remek dina eunteung kuring
Langit jongjon meundeutkeun kapanasaran
(Ngembat ngendat jalan batu, jalan madu, jalan
késang, jalan getih, jalan kuring jeung cipanon)

(1978)*** TAMU MATUH ***

TUTAS ngadu’a, manéhna ngaléngkahkeun suku kéncana. Bus ka pacilingan umum. Beberesih. Ngalanggan. Ucul-ucul. Bulucun. “Sampurasun!” Aya nu uluk salam.
“Rampés...! Aéh geuning salira. Kedapnya ukeun waktos!” Narima sémah bari gog cingogo. Pangseng. Ngaheungeu sajongjongan. Kadéngé sora nu ngaburulu. Meledek. Héabna ngagéréan irung. Hiung blower muih. Mangpéngkeun nu melenghir hangru. Pewangi rohangan surti. Crot nyiduh nyambuangkeun seungit malati. Seleseng. Dumalingding. Mapalérkeun irung nu bangkenu.
“Muhun…, saé! Baay!” Mungkas obrolan.

Nu halimpu gumalindeng deui. Bangénan. “Sareng saha ieu? Gusti..! Ayang ka mana baé?” Uplek gunem catur paselang jeung muringis. Heuheujeun. Tipepereket. Burusut! Ceg knop diteken. Citoilet rikat nyebor! Paguneman mikin ragot. Anteng. Lali tali paranti. Teu nolih sabudeureun. Balaréa ngarogrog. Mencrong. Olohok mata simeuteun. Nu teu tarapti nastiti tonggoy mandi. Cicirihilan. Nukangan panto nu molongo kasurungkeun angin, nu ngahiur ngumbar teuteup bari ngelus nu sampulur. Taya kapaur.

(Musa,1500513#06:25#)

*** LANGGENG ***

aya tepung lawung
aya leupas pisah
papasang nu bakal kasorang

aya anjeun
aya kuring
sapasang nu bakal midang

aya ayeuna jeung salawasna
nu meungkeut urang
dina katresna

(Musa,160513#22:35#01)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template